Slider Responsive

MOVEMENT

EVENT CALENDAR

January 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

February 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


March 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ที.เอ.โอ. จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 พร้อมกับกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำทุกปี เพื่อได้ตระหนักถึงการมีใจที่จะช่วยเหลือ แบ่งปัน ตอบแทนคืนสังคมและการรักษ์โลก
โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำโครงการ T.A.O. Go Green Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้พนักงานช่วยกัน ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก เพราะเราต้องการช่วยลดปัญหาขยะประเภทพลาสติก ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน เราจึงสานต่อโครงการ ด้วยกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะป่าลายเลน เนื่องด้วยที่ตั้งของบริษัทนั้นอยู่ไม่ไกลจากเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน และในปัจจุบันปัญหาขยะตามป่าชายเลนก็มีเพิ่มขึ้นทุกปี

กิจกรรมในช่วงเช้า นำโดยทีมผู้บริหารและพนักงาน ได้เดินทางไปที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เพื่อร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน บรรยายโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมเก็บขยะในบริเวณป่าชายเลน เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าชายเลน เพราะป่าชายเลนเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ ช่วยป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง และยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ในครั้งนี้เราสามารถเก็บขยะได้ทั้งสิ้น 658 กิโลกรัม

กิจกรรมในช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อมอบความสุขให้กับพนักงาน ที่ทำงานกันอย่างตั้งใจมาตลอด 1 ปี โดยทางฝ่ายสวัสดิการ จัดงานให้เป็นบรรยากาศ “Sport Night” ที่นักกีฬาทุกประเภทมาอยู่ในงานเดียวกัน พนักงาน ที.เอ.โอ. ร่วมแต่งกายในธีมสปอร์ตกันแบบจัดเต็ม เพราะมีรางวัลให้กับผู้แต่งกายยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของบริษัท ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น โครงการ ที.เอ.โอ. โกกรีน แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล และรองชนะเลิศ 8 รางวัล, รางวัลพิเศษคนจริงหัวใจกรีน 10 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคคลที่มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
- รางวัลผู้ปฏิบัติ กิจกรรม 5ส. ดีเด่น เป็นรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ รวม 6 รางวัล คือ แผนกการตลาด แผนกบัญชี แผนกธุรการ แผนกควบคุมคุณภาพ คลังสินค้า และแผนกซ่อมบำรุงเทคนิคเครื่องจักร ตามลำดับ

และกิจกรรมที่พนักงานทุกคนรอคอยก็มาถึง นั้นก็คือ การจับฉลากลุ้นของรางวัลใหญ่ พิเศษสำหรับปีนี้พนักงานทุกคนจะได้รางวัลกลับบ้านกันทุกคน รางวัลใหญ่ในปีนี้ได้แก่ ดิจิตอลทีวี ขนาด 40 นิ้ว และรางวัลอื่นๆ อาทิ ชุดเตาปิ้งพร้อมหม้อชาบู, หม้อหุงข้าว, กระติกน้ำร้อน ฯลฯ

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้บริหารและพนักงาน ณ ร้านอาหารครัวต้นเตย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Email
Share

โครงการ T.A.O. Go Green Challenge (ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก)

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการ T.A.O. Go Green Challenge เพื่อเป็นการรณรงค์และเชิญชวนพนักงาน ให้ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก และพลาสติกถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ก็เลิกใช้ดีกว่า

ที่มาในการจัดทำโครงการนี้ เนื่องจากในปัจจุบันเกิดปัญหามลพิษทางน้ำ เพราะขยะประเภทพลาสติกมีมากขึ้นเนื่องจากใช้เวลาในการย่อยสลายนาน และส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสัตว์ทะเลตายเพราะกินพลาสติกเหล่านี้เข้าไป ระยะเวลาของโครงการเริ่ม 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2561 โดยช่องทางที่ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม มี 2 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ Facebook : T.A.O. Go Green Challenge และ Line group : T.A.O. Go Green Challenge พนักงานสามารถโพสต์และแชร์กิจวัตรประจำวันที่ช่วยลดการใช้พลาสติก หรือนำพลาสติกมาใช้ซ้ำ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือ จากพนักงานเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากพนักงาน เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติทดแทนพลาสติก , ใช้ปิ่นโตในการบรรจุอาหาร , พกแก้วหรือขวดน้ำส่วนตัวเมื่อซื้อเครื่องดื่ม , ลดการใช้หลอดพลาสติก และขยะประเภทพลาสติกในองค์กรลดลง

จากกิจกรรม T.A.O. Go Green Challenge ที่จัดขึ้นเราได้มอบรางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล และรองชนะเลิศ 8 รางวัล ให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น และรางวัลพิเศษคนจริงหัวใจกรีน 10 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคคลที่มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณอภิชาติ อังสพัทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้มอบรางวัล ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ณ ร้านอาหารครัวต้นเตย วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Email
Share

ทีเอโอ ฉลองครบรอบ 24 ปี ก่อตั้งบริษัท

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานฉลองครบรอบ 24 ปี ในการก่อตั้งบริษัท โดยกิจกรรมในช่วงเช้าผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ต่อจากนั้นเป็นพิธีการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีอายุการทำงานครบ 5-20ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

พร้อมกับกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้บรรยายธรรมในหัวข้อการนำหลักธรรมะมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันอย่างไร โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน หลังจากนั้นผู้บริหารและพนักงานได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ.บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ผ่านมา

Email
Share

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์สกรีน บริษัท จูโจ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานขาย, เจ้าหน้าที่แผนกผลิตภัณฑ์ฯ และเจ้าหน้าที่แผนกเทคนิค เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์สกรีน และเข้าร่วมฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทฯ โดยมีคุณนมัสพร สุนทรธรรมขันธ์ หัวหน้าแผนกฝ่ายขาย เป็นผู้บรรยายข้อมูลและพาเดินเยี่ยมชมโรงงานในส่วนต่างๆ เช่น คลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ฯ ณ. บริษัท จูโจ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ผ่านมา

Email
Share
Page 1 of 4