ที่ตั้งสำนักงาน

ติดต่อประเทศไทย

ฝ่ายบริหาร สำนักงานประเทศไทย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งงาน อีเมล์
คุณอภิชาติ อังสพัทธ์ กรรมการผู้จัดการ apicharta@taobangkok.co.th
คุณธัญญา จงวิลัยวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี tanyaa@taobangkok.co.th
คุณอภิรดี อัศวเวทวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด aphiradeea@taobangkok.co.th
คุณชัยชนะ โอสรประสพ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย chaichanao@taobangkok.co.th
คุณปกรณ์ อังสพัทธ์ ผู้จัดการฝ่ายลอจิสติกส์ pakorna@taobangkok..co.th

ติดต่อประเทศเวียดนาม

ฝ่ายบริหาร สำนักงานประเทศเวียดนาม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งงาน อีเมล์
คุณชนะชัย โอสรประสพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร chanachaio@taobangkok.co.th