MOVEMENT
ทีเอโอ ฉลองครบรอบ 24 ปี ก่อตั้งบริษัท

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานฉลองครบรอบ 24 ปี ในการก่อตั้งบริษัท โดยกิจกรรมในช่วงเช้าผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ต่อจากนั้นเป็นพิธีการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีอายุการทำงานครบ 5-20ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

พร้อมกับกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้บรรยายธรรมในหัวข้อการนำหลักธรรมะมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันอย่างไร โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน หลังจากนั้นผู้บริหารและพนักงานได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ.บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ผ่านมา

Back
Email
Share