MOVEMENT
ที.เอ.โอ. จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 พร้อมกับกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำทุกปี เพื่อได้ตระหนักถึงการมีใจที่จะช่วยเหลือ แบ่งปัน ตอบแทนคืนสังคมและการรักษ์โลก
โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำโครงการ T.A.O. Go Green Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้พนักงานช่วยกัน ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก เพราะเราต้องการช่วยลดปัญหาขยะประเภทพลาสติก ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน เราจึงสานต่อโครงการ ด้วยกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะป่าลายเลน เนื่องด้วยที่ตั้งของบริษัทนั้นอยู่ไม่ไกลจากเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน และในปัจจุบันปัญหาขยะตามป่าชายเลนก็มีเพิ่มขึ้นทุกปี

กิจกรรมในช่วงเช้า นำโดยทีมผู้บริหารและพนักงาน ได้เดินทางไปที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เพื่อร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน บรรยายโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมเก็บขยะในบริเวณป่าชายเลน เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าชายเลน เพราะป่าชายเลนเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ ช่วยป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง และยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ในครั้งนี้เราสามารถเก็บขยะได้ทั้งสิ้น 658 กิโลกรัม

กิจกรรมในช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อมอบความสุขให้กับพนักงาน ที่ทำงานกันอย่างตั้งใจมาตลอด 1 ปี โดยทางฝ่ายสวัสดิการ จัดงานให้เป็นบรรยากาศ “Sport Night” ที่นักกีฬาทุกประเภทมาอยู่ในงานเดียวกัน พนักงาน ที.เอ.โอ. ร่วมแต่งกายในธีมสปอร์ตกันแบบจัดเต็ม เพราะมีรางวัลให้กับผู้แต่งกายยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของบริษัท ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น โครงการ ที.เอ.โอ. โกกรีน แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล และรองชนะเลิศ 8 รางวัล, รางวัลพิเศษคนจริงหัวใจกรีน 10 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคคลที่มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
- รางวัลผู้ปฏิบัติ กิจกรรม 5ส. ดีเด่น เป็นรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ รวม 6 รางวัล คือ แผนกการตลาด แผนกบัญชี แผนกธุรการ แผนกควบคุมคุณภาพ คลังสินค้า และแผนกซ่อมบำรุงเทคนิคเครื่องจักร ตามลำดับ

และกิจกรรมที่พนักงานทุกคนรอคอยก็มาถึง นั้นก็คือ การจับฉลากลุ้นของรางวัลใหญ่ พิเศษสำหรับปีนี้พนักงานทุกคนจะได้รางวัลกลับบ้านกันทุกคน รางวัลใหญ่ในปีนี้ได้แก่ ดิจิตอลทีวี ขนาด 40 นิ้ว และรางวัลอื่นๆ อาทิ ชุดเตาปิ้งพร้อมหม้อชาบู, หม้อหุงข้าว, กระติกน้ำร้อน ฯลฯ

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้บริหารและพนักงาน ณ ร้านอาหารครัวต้นเตย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Back
Email
Share