Company History
 • ปี 2537 - 2539
 • ปี 2540 - 2549
  • เป็นช่วงเวลาที่องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างมาก จากการเรียนรู้จากคู่ค้าทางธุรกิจ และการได้รับการสนับสนุน เป็นอย่างดี ทำให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและประสบความสำเร็จ ในธุรกิจหมึกพิมพ์ UV Jujo
   (ประเทศญี่ปุ่น)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Pleiger ยางปาด สำหรับการพิมพ์สกรีน (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Toray ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ สำหรับงานอิเล็คทรอนิค (ประเทศญี่ปุ่น)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Danapac ฟิล์ม PS, PP สำหรับงานขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ (ประเทศมาเลเซีย)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์Unaxol แลคเกอร์เคลือบไม้ สูตรน้ำ (ประเทศมาเลเซีย)


  • อาคารสำนักงานที่ท่าดินแดง ได้หมดสัญญาเช่า ด้วยพื้นที่ที่จำกัด และตระหนักเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ถูกต้อง ทำให้บริษัทได้เตรียมหาพื้นที่ในการดำเนินการใหม่
 • ปี 2550 - 2555
  • บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงาน ห้องทดสอบและ คลังสินค้า เพื่อรองรับการขยาย ของผลิตภัณฑ์และพนักงานที่ เพิ่มมากขึ้น ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เป็นนิคมอุตสาหกรรม การพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย ออกแบบมาเพื่อรองรับ การผลิตด้านการพิมพ์ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจของบริษัทและรองรับ ระบบการบำบัด การจัดการนิคมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภค โดยตั้งอยู่ใกล้กับ กรุงเทพฯ สามารถเดินทางเข้าสู่ถนนวงแหวนรอบนอกตอนใต้ (ถนนกาญจนาภิเษก) สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม และทางด่วนหลัก สามารถเชื่อมนำไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิ และเส้นทางอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

   โดยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
   30/11 หมู่ 1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
   โทรศัพท์: +66 (0)34 452 077-83
   โทรสาร: +66 (0)34 452 075-6

   หลังจากเปิดสำนักงานแห่งใหม่ บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างองค์กร วางกลยุทธ์และแผนการตลาดที่ชัดเจนไปแนวทางเชิงรุกมากขึ้น เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ Marabu แบรนด์ระดับโลก ด้านหมึกพิมพ์ที่ครบวงจร จากประเทศเยอรมันนี ด้วยการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด การถ่ายทอดความรู้ ซึ่งกันและกัน การสนับสนุน ทำให้มีกิจกรรมทางการตลาดไปสู่ลูกค้ามากขึ้น

   บริษัทฯได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ด้านการจัดจำหน่ายฟิล์มพลาสติก หมึกพิมพ์และกระบวนการผสมสี จาก United Registrar of Systems Limited (URS Certification)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Bayer MaterialScience ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Covestro ฟิล์มโพลีคาร์บอเนต (ประเทศเยอรมันนี) สำหรับใช้ในงาน Nameplate & Overlay (ป้ายชื่อผลิตภัณฑ์และหน้ากากเครื่องใช้ไฟฟ้า) รวมถึงชิ้นส่วนตกแต่งภายในรถยนต์ (Automotive Part)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ SKC ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ สำหรับงานอิเล็คทรอนิคส์
   (ประเทศเกาหลี)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ และขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ สำหรับ Marabu Digital Printing Ink, Screen Printing Ink, Pad Printing Ink (ประเทศเยอรมันนี)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Proell Screen Printing (รายเดียวของโลกที่ทำหมึกสำหรับงาน IMD) หมึกที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับการขึ้นรูป (ประเทศเยอรมันนี)

   จากการขยายฐานลูกค้าไปในประเทศเวียดนาม ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และลูกค้ามีการย้ายฐานไปประเทศ เวียดนาม จึงได้ตัดสินใจ ดำเนินการเปิดสำนักงานสาขา ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในกลุ่มประเภท Textile, Automotive, Electronic, Footwear, Packaging โดยมีพนักงานรวม 10 คน

   บริหารสาขาโดยคุณชนะชัย โอสรประสพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (พนักงานรวมคนเวียดนามและคนไทย) โดยบริษัทฯ เน้นบริการ ด้านหมึกพิมพ์เป็นหลัก และ Wittmann Robot & Material Handling for Injection Molding (สำหรับการฉีดพลาสติก)

   ที่ตั้งสำนักงาน
   บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก (เวียดนาม) จํากัด
   วิลล่า 1-26, เหงีย โด นิว เออร์เบิน เอเรีย, โก่ หนู่เอ๋ 1
   เวิร์ด, บัค ตือ เหลียม ดิสทริค, ฮานอย ประเทศเวียดนาม
   โทรศัพท์ : +824 466 558 339
   โทรสาร : +824 437 481 561
   อีเมล : info@taobangkok.co.th

 • ปี 2556 - 2557
  • บริษัทฯทำการเปิดสำนักงานสาขา ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
   ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและธุรกิจสิ่งทอ (Textile)
   เพื่อขยายการรองรับลูกค้าที่มีการเติบโตมากขึ้น โดยจะเน้น
   ด้านการขาย และประสานการทำงานกับสาขาที่ฮานอย
   ที่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนในด้านต่างๆ บริหารสาขาโดย
   คุณชนะชัย โอสรประสพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   ที่ตั้งสำนักงาน
   บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก (เวียดนาม) จํากัด
   เลขที 01, ถนนเลขที 7, อัน ฝู วอร์ด, ดิสทริค 2,
   โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
   โทรศัพท์ : +84 2862810712
   อีเมล : info@taobangkok.co.th

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Kiwo Adhesive กาวสกรีน สำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น ติดป้ายบนแผงควบคุมเครื่องใช้ ไฟฟ้า และกาวสำหรับติดขนกำมะหยี่ Flock และ MaagFlock Flocking machine เครื่องพ่นขนกำมะหยี่
   (ประเทศเยอรมันนี)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Niebling High Pressure Forming machine เครื่องขึ้นรูปฟิล์มพลาสติก ด้วยแรงดันสูง – ต่อยอดจาก IMD เป็นเครื่องที่ทำให้เกิด รูปร่างได้แม่นยำ (ประเทศเยอรมันนี)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ KBA Kammann Automatic Screen Printing Machine เครื่องพิมพ์สกรีนระบบอัตโนมัติ ความเร็วสูง สำหรับบรรจุภัณฑ์แก้วและพลาสติก (ประเทศเยอรมันนี)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Ever Bright Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด สำหรับพิมพ์ป้ายชื่อสินค้า บนเสื้อผ้า (ประเทศจีน)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Kent Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด สำหรับพิมพ์ป้ายชื่อสินค้าบนเสื้อผ้า ชิ้นงานพลาสติกฉีดขึ้นรูปของเล่นเด็ก ลูกกอล์ฟ ของชำร่วย เป็นต้น เป็นผู้นำในเรื่องการนำ Robot arm (แขนกล) มาใช้ในงานผลิต เพื่อให้การพิมพ์แพดเป็นแบบ automation (ประเทศจีน)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ TAMPOPRINT Pad Printing Machine เครื่องพิมพ์แพด ชิ้นงานพลาสติก ฉีดขึ้นรูป ของเล่นเด็ก ลูกกอล์ฟ ของชำร่วย บรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์ เป็นต้น (ประเทศเยอรมันนี)

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิต cliché แผ่นแม่พิมพ์ สำหรับงานแพด และ silicone pad ลูกยางพิมพ์ สำหรับงานแพด โดยผลิตในประเทศไทย

 • ปี 2558
  • บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Wittmann Robot Arm เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ประกอบกับเครื่องฉีดพลาสติก ทำงานแทน แรงงานคน และ Material Handling for Injection Molding สำหรับการฉีดพลาสติก เช่น ในอุตสาหกรรมผลิตลังใส่ขวดเบียร์ สามารถใช้ Robot ในการหยิบ/เรียงลัง แทนคน ผลิตภัณฑ์จาก ประเทศออสเตรีย (บริการเฉพาะสาขาในประเทศเวียดนาม)

 • ปี 2559
  • บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Coldenhove กระดาษสำหรับ งานพิมพ์ซับลิเมชั่น (sublimation) (ประเทศเนเธอร์แลนด)์

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ DecoSystem เครื่องใช้ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า โดยใช้กล้องถ่ายรูป ชิ้นงานต้นแบบไว้ และเปรียบเทียบชิ้นงานที่ผลิตออกมา กับรูปภาพต้นแบบ ใช้ในงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ประเภท แก้ว พลาสติก อลูมิเนียม เหล็ก (ประเทศอิตาลี)

 • ปี 2560
  • บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Roland Sublimation Transfer Printer เครื่องพิมพ์ดิจิตอล สำหรับพิมพ์ บนผ้าแบบ sublimation
   (ประเทศญี่ปุ่น)

 • ปี 2561
  • มกราคม

   ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้นกว่า 85 คน รวมประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

   กุมภาพันธ์

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Isocarbo หมึกพิมพ์สำหรับงาน พิมพ์ซับลิเมชั่น(sublimation) บนผ้า (ประเทศอิตาลี)

   มีนาคม

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ Natgraph ผู้ผลิตเครื่องอบ สำหรับงานพิมพ์สกรีนที่ใหญ่ที่สุดในแถบยุโรป บริษัทฯ ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ

   กรกฎาคม

   บริษัทฯได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ระบบการบริหารงานคุณภาพด้านการจัดจำหน่ายฟิล์มพลาสติก หมึกพิมพ์ และกระบวนการผสมสีจาก United Registrar of System Limited (URS Certification) และ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)