กิจกรรมล่าสุด

ปฏิทินกิจกรรม

October 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30November 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


December 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ที.เอ.โอ. จัดทำจดหมายข่าวเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางใหม่บน ‘issuu’ Digital Publishing Platform

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เทรนด์เทคโนโลยี ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ เรื่องราวเกี่ยวกับองค์กร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นการสนับสนุนลูกค้า ในการได้รับบริการจากบริษัทฯ เป็นอย่างดี

โดยจัดทำและเผยแพร่เป็นประจำไตรมาส ทั้งฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทย เวียดนามและในภูมิภาคอาเซียนได้เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

ซึ่งขณะนี้ได้ออกเผยแพร่เป็นฉบับที่ 3 บน อิสซู ดิจิทัล พับลิชชิง แพลตฟอร์ม ที่ให้บริการการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ชั้นนำของโลก สะดวกในการเข้าถึง และการอ่าน ภายใต้บัญชีของบริษัท สามารถ กดติดตาม ไลค์ แชร์ ได้ที่ issuu และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ T.A.O. E-newsletter

Email
Share

บริษัททีเอโอฯ ร่วมอบรมผลิตภัณฑ์ 3C โดยทีมผู้บริหารจากมาราบู

บริษัทที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จํากัด ตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการ หมึกพิมพ์สกรีน แพด ดิจิตอล ของมาราบู จากประเทศเยอรมันนี ได้เข้าร่วมอบรมผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์สําหรับงาน 3C การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารผลิตหมึกมาราบู โดย คุณอเล็กซานดร้า ทอลิน กรรมการผู้จัดการ, คุณรสริน พิทักษ์ ผู้จัดการฝ่ายขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, คุณเจอรี่ โจว และคุณลีออง ฟาน จากบริษัท มาราบูเอเชีย ประเทศจีน

โดยเนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย ความหมายของผลิตภัณฑ์กลุ่ม 3C, กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในงาน 3C และได้แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ จากโครงการที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีพนักงานฝ่ายขาย และที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม3 บริษัทที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จํากัด

Email
Share

บริษัท ทีเอโอฯ จัดอบรมหลักสูตร “Leadership Development” ให้กับพนักงาน

บริษัท ที.เอ.โอ.บางกอก คอร์ปอเรชั่น จํากัด จัดอบรมหลักสูตร “Leadership Development” ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อปรับกระบวนการทางความคิด พร้อมฝึกเรียนรู้วิธีการสื่อสารที่จะนําไปสู่ การปรับเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือ หรือความเข้าใจซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในสังคม

โดยการอบรมโดยคุณนริศ มณีขาว วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชีวิต การงานและการสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ เป็นผู้ออกแบบหลักสูตร บริษัทฯ ได้จัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 เมษายน 2562 , รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 3 บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จํากัด

Email
Share

ยูแนกซอลหนึงในผลิตภัณฑ์กรีน ทีได้รับคัดเลือกใช้ในโครงการ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์เรสซิเดนซ์ ณ ไอคอนสยาม

ผลิตภัณฑ์แลคเกอร์เคลือบไม้สูตรน้ำ โลวีโอซี (VOC) ยูแนกซอล (Unaxol) ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในโครงการแมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ณ ไอคอนสยาม

อาคารที่พักอาศัย ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมี ความสูง 70 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักอาศัยสุดหรู จํานวน 379 ยูนิต ในส่วนวงกบและประตู

โดยบริษัทดีโก้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ในฐานะผู้รับดําเนินการ คัดเลือกทุกผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้ต้องปลอดภัยต่อคนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการคัดเลือกไม้ที่มาจากป่าปลูกที่มีระบบบริหารจัดการและปลอดภัยได้มาตรฐาน FSC certified

Email
Share
Page 1 of 5