ที่ตั้งสำนักงาน

สวัสดิการ


ประกันสังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ค่ารักษาพยาบาล,ทันตกรรม

กิจกรรมสังสรรค์งานปีใหม่

โบนัสประจำปี

ปฏิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์

ชุดฟอร์มพนักงาน

อบรมสัมมนา

ประกันอุบัติเหตุ

เงินช่วยเหลืองานศพ

เงินช่วยเหลือสมรส

สวัสดิการอื่นๆตามตำแหน่งงาน