ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงานประเทศไทย


บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
เลขที่ 30/11 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี
ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
74000 ประเทศไทย
โทร 034 452 077-83
แฟกซ์ 034 452 075-6
อีเมล์ info@taobangkok.co.th


ฮานอย


บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก (เวียดนาม) จํากัด
วิลล่า 1-26, เหงีย โด นิว เออร์เบิน เอเรีย, โก่ หนู่เอ๋ 1
เวิร์ด, บัค ตือ เหลียม ดิสทริค, ฮานอย ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์ : +824 466 558 339
โทรสาร : +824 437 481 561
อีเมล : info@taobangkok.co.th

โฮจิมินห์


บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก (เวียดนาม) จํากัด
เลขที่ 01, ถนนเลขที่ 3, ควอร์เตอร์ 4, อัน ฝู วอร์ด, ดิสทริค 2,
โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์ : : +84 2862810712
อีเมล : info@taobangkok.co.thEmail
Share