Service Type

Color Matching

การบริการผสมสี คือ การนำสีมาตรฐาน (standard color) ผสมตามสูตร เพื่อให้ได้สีตามสเป็คที่ลูกค้าต้องการ ในงานพิมพ์สกรีน และพิมพ์แพด บริษัทฯ ให้บริการผสมสีได้อย่างแม่นยำ ตรงตามความต้องการและได้มาตรฐาน ให้แก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์, บรรจุภัณฑ์พลาสติก, ของเล่นเด็ก, อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิค, เสื้อผ้ากีฬา และอุปกรณ์กีฬา