Logistic Management

การบริหารสินค้าคงคลังให้มีสินค้าเพียงพอ สำหรับบริการลูกค้า โดยมีการสื่อสารกับลูกค้าเรื่องการวางแผนการสั่งซื้อ และบริหารจัดการสินค้า เข้า-ออก (FIFO) มีการจัดเก็บสินค้าในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน


เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคำมั่นสัญญากับลูกค้า ไม่เพียงด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แต่ยังรวมถึงการจัดส่งสินค้าอย่างถูกต้อง และตรงต่อเวลา ด้วยความความใส่ใจ ด้วยระบบ ERP – SAP BUSINESS ONE ที่มีประสิทธิภาพสูง