Service Type

Customer Service

เหตุผลในการเลือกรับบริการจากเรา

• บริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
• มีบริการก่อน-หลังการขาย ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมบริการลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนทางด้านเทคนิค
• บริการติดตั้งและอบรมวิธีการใช้งานสำหรับเครื่องจักร โดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
• บริการจัดการอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
• บริการแก้ปัญหาที่หน้างานลูกค้า โดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
• บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี ในประเทศไทย และกว่า 6 ปี ในประเทศเวียดนาม โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตกว่า 18 แบรนด์ชั้นนำของโลก 300 ผลิตภัณฑ์ ให้เราเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริการลูกค้า

1. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

• วันและเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

• โทร 034 452 077-83 ต่อ 10, 43

• อีเมล์ order@taobangkok.co.th

ฝ่ายบริหาร สำนักงานประเทศไทย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งงาน อีเมล์
คุณอภิชาติ อังสพัทธ์ กรรมการผู้จัดการ apicharta@taobangkok.co.th
คุณธัญญา จงวิลัยวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี tanyaa@taobangkok.co.th
คุณอภิรดี อัศวเวทวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด aphiradeea@taobangkok.co.th
คุณชัยชนะ โอสรประสพ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย chaichanao@taobangkok.co.th
คุณปกรณ์ อังสพัทธ์ ผู้จัดการฝ่ายลอจิสติกส์ pakorna@taobangkok..co.th

ฝ่ายบริหาร สำนักงานประเทศเวียดนาม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งงาน อีเมล์
คุณชนะชัย โอสรประสพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร chanachaio@taobangkok.co.th
2. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

• หมึกพิมพ์ และฟิล์มพลาสติก

- ส่งสินค้าภายในประเทศ : จัดส่งสินค้า 2-3 วันทำการ(ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดสุดสัปดาห์)

- ส่งสินค้าต่างประเทศ : จัดส่งสินค้าภายใน 7-21 วัน(ขึ้นอยู่ประเภทยานพาหนะ และประเทศที่จัดส่ง)

• เครื่องจักร

- กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับผู้ผลิตในผลิตภัณฑ์นั้นๆ

3. เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า-การรับประกันสินค้า

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะคืน-เปลี่ยนสินค้า เนื่องจากจัดส่งผิด หรือสั่งซื้อผิด บริษัทฯ ยินดีรับคืน-เปลี่ยนสินค้า ภายใน 14 วันทำการ และเปลี่ยนให้ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า หรือวันที่ที่ระบุในใบกำกับภาษี โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ประเภทหมึกพิมพ์ บริษัทฯ ยินดีรับคืน-เปลี่ยน เฉพาะหมึก standard เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน- เปลี่ยนหมึกพิมพ์ผสม (color matched)
2. ประเภทฟิล์มพลาสติก บริษัทฯ ยินดีรับคืน-เปลี่ยน เฉพาะพลาสติกขนาดมาตรฐาน (Standard) เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน-เปลี่ยนฟิล์มพลาสติกสั่งตัด
3. ประเภทสินค้าพิเศษ ต้องนำเข้า สั่งซื้อเฉพาะกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน-เปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี
4. บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงและข้อกำหนดของผู้ผลิตแต่ละแบรนด์

ลูกค้ามีความประสงค์จะคืน-เปลี่ยนสินค้า สามารถติดต่อกลับมายังบริษัทได้ในเวลาทำการ เพื่อแจ้งยืนยันการคืน-เปลี่ยนสินค้า
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
โทร 034 452 077-83
อีเมล์ order@taobangkok.co.th